Questionnaires

Questionnaires for Greece

Ακολουθήστε το link για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για την περιοχή μελέτης στην Ελλάδα:
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0BdzjL81BS6hJyd

Please, follow the link in order to reply to the questionnaire for the Greek study site:
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_9mlvDMXnq9dkrXf

Questionnaires for Cyprus

Ακολουθήστε το link για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για την περιοχή μελέτης στην Κύπρο:
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bK0ZtlFG4DPsgO9

Please, follow the link in order to reply to the questionnaire for the study site in Cyprus:
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQNwOEhGHaNPKWp

Questionnaires for Bulgaria

Моля, последвайте линка, за да попълните въпросника за района на изследване в България:
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eWhg61GJzVGaskt

Please, follow the link in order to reply to the questionnaire for the study site in Bulgaria:
https://qtrial2019q3az1.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3ryaYpxyWe0XEX3

Questionnaires quantifying ESCVs.pdf